Aanmelden

 

 

Wanneer u een woonplek voor uw zoon, dochter of familielid zoekt en na de informatie op deze website de indruk heeft dat de zorg die geboden wordt goed aansluit op de zorgvraag, dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, via het centrale telefoonnummer van Nieuw Woelwijck.

 

Aansluitend wordt een rondleiding aangeboden, om u een indruk van de dorpsgemeenschap te geven. Na intern beraad wordt, op basis van het gesprek en diagnostische gegevens, besloten of iemand op de wachtlijst van Nieuw Woelwijck kan worden geplaatst.

 

Voorwaarde hiervoor is een WLZ indicatie met verblijf. Ook moet de wettelijke vertegenwoordiging geregeld zijn, bewindvoering en mentorschap of curatele. De wachttijden laten zich moeilijk voorspellen.

 

Nieuw Woelwijck is een dorpsgemeenschap waar bewoners veelal hun leven lang wonen. Hierdoor komen incidenteel en onregelmatig, meestal door overlijden van bewoners, woonplekken vrij. Zorgvuldig wordt bekeken voor wie de vrijgekomen woonplek het meest geschikt is. Mede hierdoor kunnen de wachttijden variëren van een jaar tot enkele jaren. Uiteraard willen wij altijd met u overleggen over mogelijke alternatieven.