Bewonersraad

De verstandelijk gehandicapte bewoners van Nieuw Woelwijck doen voor alle functies in hun leven en tevens voor de duur van hun leven een beroep op anderen die hen de juiste zorg en begeleiding kunnen bieden. Begeleid wonen in een leefgroep in dit dorp vormt de grondslag van de dorpsgemeenschap. Hieruit vloeit voort dat de bewoners van het dorp dus ook niet cliënten, maar bewoners genoemd worden. Zij kunnen op verschillende manieren meepraten en meebesluiten over de verleende zorg.

Op basis van de Wet op de Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ) is een bewonersraad ingesteld. Deze heeft de bevoegdheid te adviseren over diverse zwaarwegende besluiten. Op een aantal terreinen is het bestuur verplicht om het advies van de bewonersraad te vragen, bijvoorbeeld over de begroting en de jaarrekening van de dorpsgemeenschap, over de voeding, de gezondheid, recreatie, kwaliteitsbewaking en klachtenprocedures. Door de ernst van hun handicap zijn de bewoners niet zelf in staat medezeggenschap uit te oefenen. Wettelijk vertegenwoordigers van bewoners zijn daarom benoemd in de bewonersraad om aldus deze algemene belangen van de bewoners te vertegenwoordigen.


Voor meer informatie over de bewonersraad kunt u contact opnemen met Nieuw Woelwijck.


U kunt de bewonersraad bereiken via bewonersraad@nieuwwoelwijck.nl.


Onderstaand vindt u de profielschets van de bewonersraad van Nieuw Woelwijck.

Bijlagen: