Blijven(d) leren

 

Voor de medewerkers die de interne opleiding hebben afgerond, organiseren we vier keer per jaar een bijscholingsbijeenkomst. Diverse onderwerpen met betrekking tot de zorg voor verstandelijk gehandicapten worden op deze bijeenkomsten uitgediept. In de bijscholing is aandacht voor deskundigheidsbevordering, persoonlijke ervaringen en voor het nadenken over en ontwikkelen van een visie op zorg en een visie op leven. Er zijn in één jaar ook ongeveer 6 á 8 vrijwillig te bezoeken bijscholingsavonden, waar een (extern) deskundige zijn of haar licht over een bepaald probleem, nieuwe methoden en of zorgsystemen laat schijnen.