Subteksten

Medische zorg

 

Nieuw Woelwijck heeft een eigen (para)medische dienst. De meeste medewerkers van de (para)medische dienst zijn betrokken bij de dagelijkse zorg voor bewoners of werkzaam geweest op een woning. Dit helpt hen de zorgvraag van de bewoners beter te begrijpen.

 

De medewerkers van de medische dienst zijn verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde medische en verpleegkundige zorg. De (para)medische dienst bestaat uit: een verpleegkundig specialist (tevens coördinator medische dienst), twee Physician Assistants, een praktijkondersteuner/ doktersassistente, een administratief medewerker medische dienst en vier fysiotherapeuten.

 

Daarnaast zijn bij de (para)medische zorg een externe huisarts, een arts verstandelijke gehandicapten, drie externe tandartsen, een tandartsassistente, een mondhygiëniste, bewegingsmedewerkers, twee pedicures en een logopediste betrokken.

 

Het merendeel van de bewoners kan niet verbaal uitdrukken wat hen mankeert. Naast de professionele deskundigheid van de medewerkers van de (para)medische dienst vormt het lezen van lichaamstaal van de bewoner een belangrijk onderdeel in het (para)medische onderzoek.

 

Hierbij wordt informatie ingewonnen en vindt overleg plaats met groepsbegeleiders, ouders, orthopedagogen van Nieuw Woelwijck en externe specialisten. Op grond van al deze informatie stellen de medewerkers van de (para)medische dienst binnen hun vakgebied een diagnose en maken een behandelplan.
 

 

Alle medewerkers van de (para)medische dienst zijn verantwoordelijk voor de werkzaamheden binnen hun vakgebied. De coördinator van de medische dienst, tevens verpleegkundig specialist, is eindverantwoordelijk voor zowel het beleid, de afstemming als de uitvoering binnen de medische dienst.

 

Organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, dus ook Nieuw Woelwijck, hebben te maken met steeds meer ouder wordende bewoners. Kwetsbaarheid door ouderdom en chronische ziekten komt vaker voor, juist ook bij mensen met een ernstige meervoudige handicap. Dat vergt van zorgverleners andere vaardigheden en roept ook vragen op: Hoe ga je om met kwetsbaarheid en het levenseinde?

 

Wanneer moet de begeleiding die gericht is op activering en stimulering plaats maken voor een andere benadering; een aanpak die beter aansluit op de veranderende wensen en behoeften van de bewoner?

 

Palliatieve zorg richt zich op mensen met een ongeneeslijke ziekte die op den duur leidt tot het overlijden en waarvoor geen levensverlengende behandelingen beschikbaar of wenselijk zijn. De verwachting is dat de behoefte aan deze zorg zal toenemen omdat de Nederlandse bevolking aan het “vergrijzen‟ is, waardoor meer mensen aan een ongeneeslijke ziekte zullen lijden. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke handicap. Zij hebben daarbij recht op dezelfde kwaliteit van zorg als iedereen. Het is daarom belangrijk dat zij goede palliatieve zorg ontvangen op het moment dat zij dat nodig hebben.

 

Nieuw Woelwijck biedt deze zorg in samenspraak met ouders en familieleden, rekening houdend met de eigenheid van onze bewoners.

 

Daarnaast is Nieuw Woelwijck aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Groningen. Door samen te werken met andere organisaties, willen we de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio blijven verbeteren.

Zorgaanbod

 

Nieuw Woelwijck biedt 24-uurs verblijfszorg voor bewoners met een verstandelijke beperking. Als zorgaanbieder met een beschermde woonomgeving verlenen wij voornamelijk zorg aan bewoners met een zorgindicatie vanaf ZZP 4.
 

 

Door Menzis Zorgkantoor zijn wij voor de volgende zorgverlening gecontracteerd:

 • H813: Dagbesteding VG zwaar
 • H814: Dagbesteding VG kind licht
 • H815: Dagbesteding VG kind midden
 • H816: Dagbesteding VG kind zwaar
 • H894: Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal
 • H895: Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ rolstoel extramuraal
 • H896: Vervoer dagbesteding/ dagbehandeling kind extramuraal
 • Z443: 4VG: VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
 • Z457: 5VG: VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
 • Z463: 6VG: VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • Z473: 7VG: VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • Z483: 8VG: VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging
 • Z999: wonen/logeren


 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de zorg die wij bieden middels het MPT (dagbesteding) en het logeren altijd van tijdelijke aard is. Deze zorg bieden wij in aanloop naar komen wonen. Nieuw Woelwijck heeft ervaring met sommige vormen van (non)invasieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.


 

Iedereen die gebruik maakt van zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg moet een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het CAK.


 

Nieuw Woelwijck vraagt geen vergoeding voor aanvullende diensten. Iedere bewoner van Nieuw Woelwijck betaalt aan de Stichting Beheer Bewonersgelden en Bewonersfonds Nieuw Woelwijck een bijdrage van € 120 (kinderen onder de 18) of € 600 (volwassenen) per jaar.  Uit dit fonds worden gemeenschappelijke uitgaven betaald die niet door de WLZ worden vergoed, zoals bijvoorbeeld vakanties, uitstapjes, feesten en vieringen.


 

Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina van het bewonersfonds.

Vacatures

Groepsbegeleider

Nieuw Woelwijck is regelmatig op zoek naar nieuwe groepsbegeleiders. Indien je belangstelling hebt voor een functie als groepsbegeleider in onze dorpsgemeenschap dan kun je je aanmelden voor een informatiebijeenkomst. Het verdere verloop van de sollicitatieprocedure zal je tijdens deze bijeenkomst uitgelegd worden.

  Ik solliciteer naar: GroepsleiderAnders

  Diploma behaald: JaNee

   

  Beroepsgerelateerde werkervaring: JaNee

   

  Aanmelden

   

   

  Wanneer u een woonplek voor uw zoon, dochter of familielid zoekt en na de informatie op deze website de indruk heeft dat de zorg die geboden wordt goed aansluit op de zorgvraag, dan kunt u telefonisch een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, via het centrale telefoonnummer van Nieuw Woelwijck.

   

  Aansluitend wordt een rondleiding aangeboden, om u een indruk van de dorpsgemeenschap te geven. Na intern beraad wordt, op basis van het gesprek en diagnostische gegevens, besloten of iemand op de wachtlijst van Nieuw Woelwijck kan worden geplaatst.

   

  Voorwaarde hiervoor is een WLZ indicatie met verblijf. Ook moet de wettelijke vertegenwoordiging geregeld zijn, bewindvoering en mentorschap of curatele. De wachttijden laten zich moeilijk voorspellen.

   

  Nieuw Woelwijck is een dorpsgemeenschap waar bewoners veelal hun leven lang wonen. Hierdoor komen incidenteel en onregelmatig, meestal door overlijden van bewoners, woonplekken vrij. Zorgvuldig wordt bekeken voor wie de vrijgekomen woonplek het meest geschikt is. Mede hierdoor kunnen de wachttijden variëren van een jaar tot enkele jaren. Uiteraard willen wij altijd met u overleggen over mogelijke alternatieven.