Cultuur beleving

 

In ons dorp hechten we veel waarde aan vieringen. Ze accentueren de seizoenen. Door stil te staan bij seizoenswisselingen en diverse festiviteiten door het jaar heen, weten bewoners wat er komen gaat en kunnen ze zich er mogelijk op verheugen. Rituelen en symbolen zijn voor onze bewoners een belangrijke vorm van houvast; ze maken emoties zichtbaar en de tijd tastbaar.

 

 

Koffieconcert

Om de twee weken is er op zondag een koffieconcert in het dorpshuis. De koffieconcerten vormen een belangrijk onderdeel van de dorpscultuur van Nieuw Woelwijck. In deze concerten proberen we met bepaalde thema’s de bewoners en hun begeleiders te helpen en te vertellen waar we zitten in de tijd van het jaar. Elk concert heeft dus een eigen thema, dat aansluit bij de gebeurtenissen in een jaar. Door samen te zingen en te luisteren naar muziek en of een verhaal, worden we ons bewust van de verandering van het seizoen of een (naderend) feest. Het thema is meestal ingebed in klassieke muziek, een ander deel wordt bepaald door de muziek die de jarigen van die periode (die worden op de trap toegezongen) aanvragen. De koffieconcerten worden door alle bewoners bezocht (er zijn vier op de betreffende zondag).

 

Vakantie

Zomertijd is vakantietijd. Iedere groep viert op eigen wijze vakantie, en ook binnen één groep brengen bewoners hun vakantie soms verschillend door. Sommige bewoners gaan een weekje naar een Waddeneiland, anderen naar een huisje in het bos. Velen blijven ook op het terrein van Nieuw Woelwijck, bij de blokhutten. Dus vakantie vieren vanuit je eigen huis.

 

Vrije tijd

In onze gemeenschap proberen we voor de bewoners een weekritme voelbaar te maken. Dat betekent dat we duidelijk onderscheid maken tussen de vijf doordeweekse dagen en het weekend. Vrije tijd is voor de bewoners lastig te hanteren. Door hun handicap zijn ze niet in staat zelfstandig vorm te geven aan hun tijdsbesteding. Toch vinden we het zinvol dat de bewoners het verschil ervaren tussen werk en vrije tijd. Werken doe je overdag en alleen op doordeweekse dagen. Voor de bewoners die ‘s avonds nog iets actiefs willen en kunnen doen, zijn er verschillende clubs. Onder begeleiding kunnen bewoners zwemmen, zingen, musiceren in de drumband, dansen, figuurzagen, koken, bijleren op de avondschool, handwerken enz. Doel van de clubs is om de bewoners de gelegenheid te geven op een vaste avond iets te doen buiten de eigen groep; zo leren ze ook andere mensen kennen.

 

 

Vrijdagavond: theateravond

Op vrijdagavond kun je in het dorp naar het theater. Elke week is er een andere voorstelling. De voorstellingen worden gemaakt en gespeeld door begeleiders, al of niet met medewerking van bewoners.
De Fabeltjeskrant, Alfred J. Kwak, Buusdouk, Meneer Kaktus, Het zigeunermeisje, De Snikke en de kampvuurliedjes zijn vaste voorstellingen in ons theater.  Gastoptredens van koren, zangers, muzikanten worden eveneens enthousiast bezocht. Het publiek wordt, waar het mogelijk is, bij de voorstelling betrokken.