Dorp en omgeving

 

Het dorp Nieuw Woelwijck bestaat uit twee wijken: Overwater en Stadtwijk. Overwater wordt gevormd door de wooneenheden Berk, Iep, Eik, Linde, Vlier en De Pijp, Stadtwijk bestaat uit de wooneenheden Spar, Den, Olm, Wilg en Kastanje.

Het centrum is het dorpsplein met de daaromheen liggende gebouwen. In het dorpshuis vinden op zondag de tweewekelijkse koffieconcerten voor bewoners, begeleiders en familie plaats. Verder worden er bijscholingen houden. In het raadhuis komt ’s morgens op elke doordeweekse dag in de dorpsraadkamer het dagelijks bestuur bijeen, soms aangevuld met leden van de dorpsraad. In dit centrumgebouw is ook de receptie, administratie en werkplekken voor orthopedagogen gevestigd. Ook voor de interne scholing is er plaats. Een gedeelte heet doktershuis en is de vaste plek voor de huisarts, de tandarts, de pedicure en de fysiotherapeuten.

Andere gebouwen die aan het dorpsplein liggen, zijn de kruidenierswinkel, de kledingwinkel, het bruin café, het personeelsrestaurant en het werkhuis. Vanuit het werkhuis worden alle werk- en hobbyactiviteiten in het dorp gecoördineerd. Ook in het werkhuis zelf zijn daarvoor verschillende ruimtes beschikbaar.

 

 

Omgeving

Nieuw Woelwijck is een ruim opgezet dorp. In het meer dan 40 jarige bestaan hebben medewerkers en vooral bewoners het terrein steeds mooier gemaakt. Wie er nu rondloopt kan zich nauwelijks voorstellen dat het afwisselende terrein met heuvels, bosjes, wandelpaden, vijvers, moerasgebiedjes, akkers, weilandjes, en ruigtes is gerealiseerd op voormalige aardappelvelden. In elk jaargetij groeit en bloeit dit gebied en biedt het een omgeving waarin schapen, paarden, runderen, fazanten, eenden, ganzen en ontelbare zangvogels zich thuis voelen.

 

 

De omgeving en de natuur is voor Nieuw Woelwijck belangrijk. Nieuw Woelwijck draagt dan ook haar steentje bij aan verduurzaming. Dit door verschillende maatregelen, zoals het vervangen van lampen, het inzetten van elektrisch vervoer en het vervangen van plastic zakken. Ook in de bouw wordt rekening gehouden met duurzaamheid. Zo wordt gekeken naar de mogelijke recycling van bouwmaterialen, maar ook naar het mogelijke gebruik van bestaande aanwezige materialen. Nieuw Woelwijck investeert in de toepassing van zonne-energie door het plaatsen van zonnepanelen.