Inspiratie

 

In de stichtingsakte van Nieuw Woelwijck staat: De stichting vindt haar grondslag in de visie dat de mensheid één is en alleen kan overleven door het leven in onszelf en de ander te dienen en daar de voorwaarden voor te scheppen. Nieuw Woelwijck is niet verbonden aan één bepaalde religieuze of levensbeschouwelijke stroming. De basis van de zorg in onze gemeenschap is gelegen in de overtuiging dat er waarden bestaan die in het (samen) leven van álle mensen belangrijk zijn, of deze mensen nu wel of niet geloven, of ze blank of zwart zijn, verstandelijk beperkt zijn of niet. Deze universele waarden zijn in het werk van vele denkers, dichters en schrijvers terug te vinden en dat kan betrokkenen bij ons dorp inspireren. Enkele willen we hierbij noemen: de Poolse pedagoog Janusz Korczak, de Joodse schrijver Elie Wiesel, de Franse filosoof Emmanuel Lévinas, de Duitse theologe Dorothee Sölle.