Interne opleiding

 

Nieuwe groepsbegeleiders beginnen nadat ze twee tot zes maanden hebben gewerkt met de driejarige interne opleiding. De docenten van de opleiding zijn praktisch werkzaam in ons dorp. Een belangrijk doel van de interne opleiding is het vergroten van de deskundigheid van de begeleiders. We vragen van begeleiders niet alleen inzicht in cognitieve tekorten, maar ook in bijkomende handicaps als epilepsie, psychiatrische stoornissen, neurologische aandoeningen, dementie, autisme en motorische aandoeningen. En daarbij tevens deskundigheid en vaardigheid in de lichamelijke verzorging. Het is van groot belang dat begeleiders inzicht ontwikkelen: hoe staat deze specifieke mens in het leven, wat kan hij wel en wat kan hij niet aan (het gevaar van onder- en overvragen).

 

Een tweede doel van de opleiding is het begeleiden van het persoonlijke proces dat iedere collega doormaakt. We besteden tijd aan zelfbewustwording en visieontwikkeling, waardoor de opleiding niet alleen bijdraagt aan een grotere deskundigheid, maar ook door zelfreflectie bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling van de begeleider (persoonlijke professionaliteit).