Klachtenregeling

Medewerkers van Nieuw Woelwijck streven er naar om klachten in eerste instantie direct met u op te lossen. Door de korte overleglijnen binnen Nieuw Woelwijck zijn klachten altijd bespreekbaar binnen een team of met de ondersteunende dienst. Ook kunt u de woonraadvoorzitter vragen om een gesprek, of de klacht in een brief aan de woonraadvoorzitter voorleggen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij de Raad van Bestuur van Nieuw Woelwijck. Een centraal aanspreekpunt voor klachten is onze klachtenfunctionaris. Zij kan u ook helpen in het proces, wat de te nemen stappen zijn en wie u het beste kunt benaderen.

U kunt haar bereiken via het klachtenformulier.

Als u vindt dat er geen goede oplossing voor uw klacht is gevonden, kunt u een brief schrijven aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De geschillencommissie werkt volgens een reglement, dat u kunt vinden op de website van de geschillencommissie. De contactgegevens van de geschillencommissie zijn:

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
Postbus 90600
2509 LP  Den Haag
070-3105380
www.degeschillencommissiezorg.nl

Klachten betreffende onvrijwillige zorg  vallen onder de Wet zorg en dwang (Wzd) en worden behandeld door de landelijke Klachten Commissie Onvrijwillige Zorg (KCOZ) www.kcoz.nl.

Bij het uiten van onvrede of neerleggen van een klacht inzake onvrijwillige zorg (vallend onder de Wzd) kan ondersteuning gevraagd worden aan de cli├źntvertrouwenspersoon Wzd voor Noord Nederland Quasir www.quasir.nl.

Bijlagen: