Klachtenregeling

Medewerkers van Nieuw Woelwijck streven er naar om klachten in eerste instantie direct met u op te lossen. Door de korte overleglijnen binnen Nieuw Woelwijck zijn klachten altijd bespreekbaar binnen een team of met de ondersteunende dienst.Ook kunt u de woonraadvoorzitter vragen om een gesprek, of de klacht in een brief aan de woonraadvoorzitter voorleggen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de klacht neer te leggen bij de Raad van Bestuur van Nieuw Woelwijck. Een centraal aanspreekpunt voor klachten is onze klachtenfunctionaris. Zij kan u ook helpen in het proces, wat de te nemen stappen zijn en wie u het beste kunt benaderen. U kunt haar bereiken via het contactformulier.

Als u vindt dat er geen goede oplossing voor uw klacht is gevonden, kunt u een brief schrijven aan de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg. De geschillencommissie werkt volgens een reglement, dat u kunt vinden op de website van de geschillencommissie. De contactgegevens van de geschillencommissie zijn:

Geschillencommissie Gehandicaptenzorg

Postbus 90600

2509 LP  Den Haag

070-3105380

www.degeschillencommissiezorg.nl

Voor bewoners die vallen onder de wet BOPZ bestaat de mogelijkheid om de klacht in te dienen bij de Interprovinciale klachtencommissie (IPKC). Het reglement van de klachtencommissie staat op haar website www.ipkc.nl.