Een korte geschiedenis

 

Het is nog niet zo lang geleden dat verstandelijk gehandicapten en psychiatrische patiënten in één en dezelfde inrichting werden ondergebracht. Het psychiatrisch ziekenhuis Groot Bronswijk in het plaatsje Wagenborgen bij Delfzijl was zo’n inrichting. De voorwaarden voor op de bewoner afgestemde zorgverlening waren in die situatie bepaald niet ideaal. In de jaren zeventig heeft een aantal medewerkers van Groot Bronswijk daarom het initiatief genomen en gekregen een eigen plek voor mensen met een verstandelijk beperking te bouwen. De initiatiefnemers van Nieuw Woelwijck wilden de bewoners een leefomgeving bieden waar zij elkaar ontmoeten, vriendschappen sluiten en zich thuis voelen. Een eigen dorp waarin de bewoners een zo ‘gewoon’ mogelijk bestaan kunnen leiden. Een aangepaste en veilige omgeving waarin iedereen op eigen wijze aan het dorpsleven mag deelnemen. Met deze uitgangspunten, waarin we nog altijd geloven, is Nieuw Woelwijck in 1977 ontstaan en hebben de bewoners van de zwakzinnigenafdelingen uit Groot Bronswijk in Sappemeer een nieuwe start kunnen maken.