Kwaliteit van zorg


Nieuw Woelwijck voldoet aan alle (wettelijke) voorwaarden om goede zorg te kunnen leveren. Het merendeel van de (wettelijk vereiste) administratieve handelingen wordt verricht door enkele ondersteunende medewerkers, zodat de groepsbegeleiders alle tijd hebben voor de daadwerkelijke zorg. Deze zorg wordt verwoord in het persoonlijke zorgplan van de bewoner. Dit zorgplan wordt opgesteld in samenspraak met de ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Hierbij worden de medische dienst en de orthopedagogen betrokken. In het zorgplan worden o.a. de volgende onderdelen opgenomen:

  • de zorg en ondersteuning op lichamelijk en psychisch gebied
  • het dagprogramma
  • de doelen, die met betrekking tot de zorgverlening, voor een bepaalde periode gesteld worden.

Vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) bestaat de plicht om met de wettelijk vertegenwoordiger (half) jaarlijks een gesprek over het zorgplan te voeren. Daarnaast zijn er nog meer onderwerpen waar met elkaar inhoudelijk over moet worden gesproken (uiteraard indien dit van toepassing is) en onderwerpen die u als wettelijk vertegenwoordiger belangrijk vindt om te bespreken.


Het gesprek wordt gevoerd met begeleiders van uw kind/ familielid. Mocht u als wettelijk vertegenwoordiger behoefte hebben aan de aanwezigheid van iemand anders bij het gesprek dan kan dit uiteraard. U kunt een familielid  of  een cliëntondersteuner meenemen. Voor meer informatie staat onderstaand een link naar een informatieblad van Menzis.


Nieuw Woelwijck onderzoekt regelmatig de kwaliteit van de zorg en de cliëntentevredenheid d.m.v. de pijlers Kwaliteitskader Gehandicapten-zorg. De bewonersraad van Nieuw Woelwijck wordt hierbij betrokken en geïnformeerd over de uitkomsten.


Verder wordt door medewerkers van Nieuw Woelwijck en externe bureaus periodiek de veiligheid onderzocht op het gebied van bv. medicatie, incidenten, Bopz, hygiëne en brandveiligheid. Nieuw Woelwijck is NEN Zorg en Welzijn gecertificeerd. Er wordt binnen Nieuw Woelwijck voortdurend gezocht naar verbetering van de kwaliteit van zorg. Dit naar aanleiding van bovenstaande onderzoeken, maar vooral ook door signalen, afgegeven door medewerkers en ouders in de directe contacten. In het jaar 2016 is gestart met het tweejaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek “Ben ik tevreden”. Onderstaand vindt u een samenvatting van Ben ik tevreden van 2018. Nieuw Woelwijck heeft een vertrouwenspersoon voor bewoners en hun vertegenwoordigers.


Mocht u problemen hebben rondom de zorg voor uw familielid waar u met de medewerkers van Nieuw Woelwijck niet uitkomt, dan kunt u met de cliëntvertrouwenspersoon contact opnemen. Dat kan via het centrale telefoonnummer van Nieuw Woelwijck.

U kunt dan vragen naar mevrouw Tinie Pragt.


In onderstaand overzicht is het kwaliteitsrapport 2021 opgenomen. Hier kunt u deze dan ook lezen.