Leefritme en dagbesteding

 

Een mens voelt zich het prettigst wanneer zijn dagindeling zoveel mogelijk aansluit bij zijn leefritme. Dat geldt ook voor onze bewoners, mensen die uit zichzelf niet of niet goed in staat zijn hun leven structuur en invulling te geven. Elke bewoner krijgt onder begeleiding dagelijks terugkerende bezigheden aangeboden. Werk is belangrijk voor de bewoners, het is een hulpmiddel tot vormgeving van het leven. Werk geeft mensen aanzien en een plek in de gemeenschap. Je hebt bijvoorbeeld een taak in de huishouding. Je wandelt twee keer per dag met medebewoners die in een rolstoel zitten. Je haalt de was- en vuilnis zakken op. Je werkt in de tuin of op de boerderij.