Medische zorg

Nieuw Woelwijck heeft een eigen (para)medische dienst. De meeste medewerkers van de (para)medische dienst zijn betrokken bij de dagelijkse zorg voor bewoners of werkzaam geweest op een woning. Dit helpt hen de zorgvraag van de bewoners beter te begrijpen.

De medewerkers van de medische dienst zijn verantwoordelijk voor het leveren van verantwoorde medische en verpleegkundige zorg. De (para)medische dienst bestaat uit: een verpleegkundig specialist (tevens coördinator medische dienst), twee Physician Assistants, een praktijkondersteuner/ doktersassistente, een administratief medewerker medische dienst en vier fysiotherapeuten.

 

Daarnaast zijn bij de (para)medische zorg een externe huisarts, een arts verstandelijke gehandicapten, drie externe tandartsen, een tandartsassistente, een mondhygiëniste, bewegingsmedewerkers, twee pedicures en een logopediste betrokken.

 

Het merendeel van de bewoners kan niet verbaal uitdrukken wat hen mankeert. Naast de professionele deskundigheid van de medewerkers van de (para)medische dienst vormt het lezen van lichaamstaal van de bewoner een belangrijk onderdeel in het (para)medische onderzoek.

 

Hierbij wordt informatie ingewonnen en vindt overleg plaats met groepsbegeleiders, ouders, orthopedagogen van Nieuw Woelwijck en externe specialisten. Op grond van al deze informatie stellen de medewerkers van de (para)medische dienst binnen hun vakgebied een diagnose en maken een behandelplan.
Alle medewerkers van de (para)medische dienst zijn verantwoordelijk voor de werkzaamheden binnen hun vakgebied. De coördinator van de medische dienst, tevens verpleegkundig specialist, is eindverantwoordelijk voor zowel het beleid, de afstemming als de uitvoering binnen de medische dienst.

 

Organisaties in de zorg voor mensen met een verstandelijke handicap, dus ook Nieuw Woelwijck, hebben te maken met steeds meer ouder wordende bewoners. Kwetsbaarheid door ouderdom en chronische ziekten komt vaker voor, juist ook bij mensen met een ernstige meervoudige handicap. Dat vergt van zorgverleners andere vaardigheden en roept ook vragen op: Hoe ga je om met kwetsbaarheid en het levenseinde?

 

Wanneer moet de begeleiding die gericht is op activering en stimulering plaats maken voor een andere benadering; een aanpak die beter aansluit op de veranderende wensen en behoeften van de bewoner?

 

Palliatieve zorg richt zich op mensen met een ongeneeslijke ziekte die op den duur leidt tot het overlijden en waarvoor geen levensverlengende behandelingen beschikbaar of wenselijk zijn. De verwachting is dat de behoefte aan deze zorg zal toenemen omdat de Nederlandse bevolking aan het “vergrijzen‟ is, waardoor meer mensen aan een ongeneeslijke ziekte zullen lijden. Dit geldt ook voor mensen met een verstandelijke handicap. Zij hebben daarbij recht op dezelfde kwaliteit van zorg als iedereen. Het is daarom belangrijk dat zij goede palliatieve zorg ontvangen op het moment dat zij dat nodig hebben.

 

Nieuw Woelwijck biedt deze zorg in samenspraak met ouders en familieleden, rekening houdend met de eigenheid van onze bewoners.

 

Daarnaast is Nieuw Woelwijck aangesloten bij het Netwerk Palliatieve Zorg Groningen. Door samen te werken met andere organisaties, willen we de kwaliteit van zorgverlening en de toegankelijkheid van zorg in de regio blijven verbeteren.