Ontmoeting en opvoeding

 

In de begeleiding van de bewoners staan twee begrippen centraal: ontmoeting en opvoeding. Deze begrippen geven de belangrijkste intenties weer waarmee in onze gemeenschap de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is georganiseerd en inhoud krijgt.

 

Ontmoeting

Het streven naar ontmoeting kan worden omschreven als: de vriendschappelijke en respectvolle omgang tussen mensen waarin wederzijdse betrokkenheid kan ontstaan. In de praktijk van de directe zorgverlening in Nieuw Woelwijck betekent dit dat de volgende vier aandachtspunten van belang zijn:
• Contact aangaan
• Interactiepatronen verhelderen
• Omgang met huisgenoten en andere mensen stimuleren
• Wisseling van begeleiders zo veel mogelijk beperken

 

Opvoeding

De tweede intentie van Nieuw Woelwijck kan als volgt worden omschreven: het met zorg omringen van een persoon om hem te ondersteunen bij een optimale ontwikkeling. In de praktijk van de directe zorgverlening in ons dorp betekent dit dat de volgende vier aandachtspunten van belang zijn.
• Zoeken naar optimale zelfredzaamheid en zelfstandigheid
• De bewoner verantwoordelijkheid leren dragen
• Ontwikkeling van talenten stimuleren
• Het bieden van een daginvulling