Privacy

Privacy

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen van Nieuw Woelwijck.
Nieuw Woelwijck hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke en herkenbare gegevens die u aan ons verstrekt. Uiteraard houdt Nieuw Woelwijck zich aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens en overige privacywetgeving stellen.
Teneinde u beter van dienst te zijn en uw interesses beter te begrijpen, verzamelt en gebruikt Nieuw Woelwijck persoonlijke gegevens; hierbij wordt u in kennis gesteld en, zo nodig, om toestemming gevraagd. Bij persoonlijke gegevens gaat het om gegevens zoals contactgegevens, gegevens