Stichting Beheer Bewonersgelden en Bewonersfonds Nieuw Woelwijck

De Stichting Beheer Bewonersgelden en Bewonersfonds (hierna: Stichting Bewonersfonds) Nieuw Woelwijck heeft tot doel om de financiën van haar bewoners te beheren en om veelvoorkomende kosten (zie het financiële jaarverslag) van de bewoner te verrekenen via een vaste bijdrage. Een specifiek onderdeel is de fondsverwerving. Uit dit fonds worden gemeenschappelijke uitgaven gedaan van de bewoners die niet door de WLZ worden betaald.

De wettelijk vertegenwoordiger van de bewoner van Nieuw Woelwijck kan ervoor kiezen om de administratie van de bewoners door Stichting Bewonersfonds te laten beheren. U kunt ervoor kiezen om de volledige administratie door Stichting Bewonerfonds te laten beheren of om uitsluitend de kostenverrekening te regelen via een voorschotrekening.

Het bestuur van Stichting Bewonersfonds ontvangt geen beloning voor haar werkzaamheden. Het bestuur van Stichting Bewonersfonds bestaat uit vijf leden. De heer Bijker, de heer Hoekstra, de heer Boer, de heer Haneman en de heer Nieuwerth.

Contactgegevens:

Stichting Beheer Bewonersgelden en Bewonersfonds Nieuw Woelwijck
De Vosholen 10
9611 KR SAPPEMEER
0598-399899

Het fiscaal nummer van Stichting Bewonersfonds is 805052070. De Stichting heeft een ANBI-status. De verantwoording van de ANBI vindt u hieronder. 

Een verslag van de activiteiten van de Stichting Bewonerfonds vindt u hier inclusief de financiële verantwoording.