Toekomst

 

De maatschappelijke opvattingen over wat tijdsgebonden zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is, veranderen voortdurend. Nieuwe zorgmodellen leggen nieuwe accenten en leiden tot een andere omgang met deze medemens. In onze samenleving wordt tegenwoordig het zgn. burgerschapsmodel gehanteerd en dat betekent voor onze doelgroep rechten, plichten en een leven vergelijkbaar met anderen in de samenleving; een budget voor het inkopen van geëigende zorg; met een sociaal netwerk wonen in de samenleving. Ouders en medewerkers in ons dorp volgen dit door de overheid gestimuleerde beleid niet. Op grond van ervaringen in een geconstateerd onvermogen kiezen zij voor een aangepast leven binnen een veilige gemeenschap. De overtuiging is dat een kleine groep mensen met een ernstige verstandelijk beperking altijd de bescherming van een vereenvoudigde wereld nodig zal hebben. Juist binnen een dergelijke wereld zijn er voor deze medemens meer mogelijkheden tot ontwikkeling en vormgeving van het eigen leven. De dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck biedt in deze opzet haar huidige bewoners mogelijkheden voor sociale contacten, zinvolle arbeid en een cultureel leven. Een op deze manier georganiseerde dorpsgemeenschap levert voor deze mensen de beste waarborgen voor een goed leven. De complexe samenleving brengt hen in dat opzicht geen meerwaarde. Een eenvoudig voorbeeld is onze kruidenierswinkel: geen verlokkende reclames en eindeloze keuzemogelijkheden, maar een overzichtelijke winkel waarin je gewapend met je thuis ingevulde winkelboekje zo zelfstandig mogelijk koffie, thee, etc. haalt. En de winkelier ( begeleider) helpt je waar nodig, want hij of zij kent de klanten persoonlijk.

 

 

Principieel voeren wij echter niet de discussie tegen de ontmanteling van de instituten of het decentraal wonen. Nieuw Woelwijck is per definitie geen representant van de traditionele instituutszorg. De vitaliteit van het dagelijks leefgebeuren geeft een ander perspectief, waarbij voortdurend de afweging wordt gemaakt of ons dorp de juiste plaats is voor deze mens.