Wonen in Nieuw Woelwijck

In ons dorp wonen bijna 400 bewoners met een verstandelijke beperking, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Ze wonen in ons dorp omdat ze hun hele leven begeleiding nodig hebben. Door meer of minder ernstige stoornissen in hun hersenfuncties staan onze bewoners anders in de wereld dan niet-verstandelijk gehandicapten.

De aard en de ernst van de beperking van de bewoners verschilt sterk. Velen zijn meervoudig beperkt: naast hun verstandelijke beperking hebben ze ook lichamelijke aandoeningen en bijkomende handicaps als autisme, epilepsie, hyperactiviteit, spasticiteit en dementie. Beperkingen en de angst door het niet begrijpen van de wereld kunnen leiden tot probleemgedrag. Het ontwikkelingsniveau van de bewoners, zowel cognitief als emotioneel, is heel verschillend. Veel bewoners zijn in staat eenvoudige werkzaamheden uit te voeren. Zij helpen mee in de eigen huishouding van de woongroep, of werken buiten de eigen woning mee aan het onderhoud van het dorp en het terrein. Er zijn echter ook bewoners die niet aan het verrichten van werkzaamheden toekomen. Ze reageren primair op hun omgeving met gevoelens van lust en onlust. Ook de dagen van deze bewoners zijn gevuld. Momenten van rust en activiteit (wandelen, fysiotherapie oefeningen, bezoeken van het theater) wisselen elkaar af.

De volgende onderwerpen kunt u verder vinden:

De bewoners

Ouders en Familie
Wonen in ons dorp
Ontmoeting en opvoeding
Leefritme en dagbesteding
Zinvol bezig zijn
Cultuurbeleving
Zorgaanbod
Medische zorg
Aanmelden

Algemene informatie over het wonen in een instelling met WLZ-zorg, kunt u vinden op de website van het Zorginstituut Nederland via de volgende link: www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas

Bijlagen: