Wonen

Nieuw Woelwijck telt 42 woongroepen. In groepen van acht tot tien mensen leven de bewoners samen in een eigen huis. Sommigen delen een slaapkamer, anderen hebben hun eigen slaapkamer. De voor zieningen van het huis zijn aangepast aan de zorgbehoefte van de bewoners. In Nieuw Woelwijck worden de groepen niet uitsluitend ingedeeld op basis van leeftijd of handicap.

 

De voorzieningen van het huis zijn aangepast aan de zorgbehoefte van de bewoners. In Nieuw Woelwijck worden de groepen niet uitsluitend ingedeeld op basis van leeftijd of handicap. We plaatsen bewust mensen van verschillende leeftijden, met verschillende handicaps bij elkaar; zo ontstaat een gemêleerde groep, waarin mensen elkaar qua vaardigheden aanvullen.

 

Wat de één niet kan, kan de ander wel. Samenleven is immers ook: elkaar helpen. De groepen wisselen zo weinig mogelijk van samenstelling en begeleiding. Stabiliteit en vertrouwdheid zijn belangrijk voor een gevoel van veiligheid voor onze bewoners

 

Mensen vieren, bidden, mediteren, omdat ze dit nodig hebben. De mens die nooit het gevoel heeft ‘af’ te zijn, zoekt naar momenten waarop hij zich completer voelt, of momenten waarop hij zich opgenomen voelt in een groter geheel. Vieringen samen met anderen leveren dit soort momenten op. In een viering krijgen emoties als dankbaarheid, vreugde en verdriet vorm. Er is bovendien gelegenheid tot bezinning en ‘even stilstaan bij’. Veel vieringen hebben te maken met tijdsverloop, beweging in de natuur of belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven. Uitbundigheid en ingetogenheid wisselen elkaar af en geven een eigen karakter aan elke viering. In Nieuw Woelwijck hechten we veel waarde aan vieringen. Ze geven kleur en karakter aan de seizoenen, waardoor we beseffen waar we ons bevinden in de tijd. Door stil te staan bij seizoenswisselingen en diverse festiviteiten door het jaar heen, weten bewoners wat er komen gaat en kunnen ze zich er mogelijk op verheugen.

 

In de praktijk betekent dit dat we met onze bewoners actief bezig zijn met het op handen zijnde feest, door bijvoorbeeld voorwerpen uit de natuur te verzamelen, te knutselen en met elkaar speciale liedjes te zingen. Een (zelfgemaakte) kalender kan ook behulpzaam zijn om de richting van de tijd aan te geven. Rituelen en symbolen zijn voor onze bewoners een belangrijke vorm van houvast; ze maken emoties zichtbaar en de tijd tastbaar. In Nieuw Woelwijck besteden we nadrukkelijk aandacht aan de wisseling van de seizoenen en aan feesten die de tijd van het jaar markeren. Hieronder lichten we er een paar uit.