Zorgaanbod

 

Nieuw Woelwijck biedt 24-uurs verblijfszorg voor bewoners met een verstandelijke beperking. Als zorgaanbieder met een beschermde woonomgeving verlenen wij voornamelijk zorg aan bewoners met een zorgindicatie vanaf ZZP 4.
 

 

Door Menzis Zorgkantoor zijn wij voor de volgende zorgverlening gecontracteerd:

 • H813: Dagbesteding VG zwaar
 • H814: Dagbesteding VG kind licht
 • H815: Dagbesteding VG kind midden
 • H816: Dagbesteding VG kind zwaar
 • H894: Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal
 • H895: Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ rolstoel extramuraal
 • H896: Vervoer dagbesteding/ dagbehandeling kind extramuraal
 • Z443: 4VG: VG Wonen met begeleiding en intensieve verzorging
 • Z457: 5VG: VG Wonen met intensieve begeleiding en intensieve verzorging
 • Z463: 6VG: VG Wonen met intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • Z473: 7VG: VG (Besloten) wonen met zeer intensieve begeleiding, verzorging en gedragsregulering
 • Z483: 8VG: VG Wonen met begeleiding en volledige verzorging en verpleging
 • Z999: wonen/logeren


 

Hierbij dient opgemerkt te worden dat de zorg die wij bieden middels het MPT (dagbesteding) en het logeren altijd van tijdelijke aard is. Deze zorg bieden wij in aanloop naar komen wonen. Nieuw Woelwijck heeft ervaring met sommige vormen van (non)invasieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.


 

Iedereen die gebruik maakt van zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg moet een eigen bijdrage betalen aan het CAK. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van het CAK.


 

Nieuw Woelwijck vraagt geen vergoeding voor aanvullende diensten. Iedere bewoner van Nieuw Woelwijck betaalt aan de Stichting Beheer Bewonersgelden en Bewonersfonds Nieuw Woelwijck een bijdrage van € 120 (kinderen onder de 18) of € 600 (volwassenen) per jaar.  Uit dit fonds worden gemeenschappelijke uitgaven betaald die niet door de WLZ worden vergoed, zoals bijvoorbeeld vakanties, uitstapjes, feesten en vieringen.


 

Meer informatie hierover kunt u vinden op de pagina van het bewonersfonds.