Nieuws inzake Coronamaatregelen

Binnen Nieuw Woelwijck zijn de eerder genomen maatregelen aangescherpt en uitgebreid om het risico op besmetting met het Coronavirus zo klein mogelijk te houden. Deze maatregelen gelden voorlopig tot 28 april 2020. Uitgangspunt hierbij is dat de dagelijkse werkzaamheden/bezigheden van bewoners door blijven gaan. Alle activiteiten in grotere groepen zijn afgelast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het theater en de koffieconcerten.

Voor ouders en familieleden houden deze maatregelen het volgende in:

  • Met ingang van maandag 16 maart is het niet meer mogelijk voor bewoners om extern bezoek te ontvangen.
  • Bewoners blijven op Nieuw Woelwijck, tenzij u besluit om uw kind/familielid, in ieder geval tot ten minste 28 april, bij u thuis te houden.
  • Dagopnames en logees blijven óf bij hun ouders thuis óf op Nieuw Woelwijck. Er zal geen vervoer van thuis naar Nieuw Woelwijck of andersom plaatsvinden.

Medewerkers zijn verzocht om contacten en ontmoetingen die niet noodzakelijk zijn zoveel mogelijk te vermijden. Interne en externe scholing, bijeenkomsten en overleggen zijn stilgelegd. Alleen het noodzakelijke overleg vindt plaats.

 

Er zijn duidelijke instructies aan de medewerkers van Nieuw Woelwijck verstrekt ten aanzien van de hygiëne, het signaleren van de symptomen en het handelen hiernaar. De lijnen met de medische dienst van Nieuw Woelwijck zijn kort.

 

Nieuw Woelwijck heeft een tijdelijke receptie ingericht voor het ontvangen van de post en leveranciers. Aan het begin van het terrein wordt hiernaar verwezen. Hier is ook een brievenbus waar u in het weekend of op de avonden uw post heen kunt brengen. 

 

Wij realiseren ons dat het hier om ingrijpende maatregelen gaat voor onze bewoners, de direct betrokkenen en onze medewerkers. Het virus is wellicht niet te weren, maar door de genomen maatregelen hopen we het risico op besmetting te beperken.

De Dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck

Nieuw Woelwijck wil de bezoeker van deze site meenemen in het leven van mensen die door hun beperkingen moeilijk en niet zelfstandig deel kunnen nemen aan wat gemakshalve de normale samenleving wordt genoemd. Onze gemeenschap biedt deze mensen op een prachtige plek in Sappemeer, 15 km ten oosten van de stad Groningen, een herkenbaar leven. Deze plek is Nieuw Woelwijck, een dorp waar bijna 400 mensen op een aangepaste wijze kunnen leven en wonen. In een bewust afgestemde en veilige omgeving leven de bewoners in 44 woongroepen en maken gebruik van winkeltjes, een theaterzaal, een werkhuis en diverse andere gebruiksruimten.

Wonen in Nieuw Woelwijck

In ons dorp wonen bijna 400 bewoners met een verstandelijke beperking, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Ze wonen in ons dorp omdat ze hun hele leven begeleiding nodig hebben. Door meer of minder ernstige stoornissen in hun hersenfuncties staan onze bewoners anders in de wereld dan niet-verstandelijk gehandicapten. Lees meer…


Werken in Nieuw Woelwijck

 

Veruit het merendeel van onze ca. 600 medewerkers werkt als groepsbegeleid(st)er. Zij dienen in principe fulltime beschikbaar te zijn en bereid te zijn tot het verrichten van onregelmatige diensten. De mensen die onze bewoners de nodige zorg en begeleiding geven, doen dit vanuit de keuze zich intensief te willen inzetten voor anderen.

Lees meer…

Nieuw Woelwijck
De Vosholen 10
9611 KR Sappemeer
tel: (0598) 399 899
fax: (0598) 399 911
info@nieuwwoelwijck.nl