Nieuws inzake Coronamaatregelen

Vanaf dinsdag 2 juni wordt de dorpsgemeenschap beperkt open gesteld voor het ontvangen van bezoek. Naar aanleiding van actuele ontwikkelingen of een wijziging in het landelijke beleid kan het mogelijk zijn dat de voorwaarden moeten worden bijgesteld. Ten aanzien van dit bezoek geldt het volgende:

  • Bewoners kunnen bezoek ontvangen, maar gaan nog niet mee naar huis. Dit is in overeenstemming met het landelijk beleid.
  • Bezoekers moeten zelf gezond zijn en absoluut niet komen als er sprake is van luchtwegklachten, keelpijn, koorts (boven de 38˚C), diarree, reuk- en/of smaakverlies.
  • De algemeen geldende hygiënemaatregelen worden in acht genomen. Handen wassen, de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk hanteren en hoesten/niezen in de elleboog.
  • Bezoekers moeten zich melden bij de tijdelijke receptie vooraan op het terrein. U wordt hiernaar verwezen via de gele bordjes aan het begin van het terrein. U ontsmet daar uw handen en leest de aanwezige voorschriften door.
  • Bezoek komt in eerste instantie 1 keer per 2 weken met maximaal 2 personen.
  • Het bezoek zal op afspraak verlopen. Dit is nodig om bepaalde piekuren te voorkomen en toeloop zoveel mogelijk te spreiden. Via de begeleiders van de groep zullen de afspraken gepland worden. Zij plannen de afspraken zodanig dat per dagdeel (ochtend en middag) niet meer dan 1 bewoner van een groep bezoek ontvangt.
  • Het halen en brengen van de bewoner vindt plaats bij de voordeur van de woning.
  • Bezoekers zijn vrij om te wandelen op het terrein, het terrein wordt niet verlaten. Houd ook hierbij rekening met, waar mogelijk, 1,5 meter afstand tot andere bewoners/begeleiders/bezoekers.
  • Voor bezoekers zal thee/koffie beschikbaar zijn, in de ruimtes die wij daarvoor inrichten, indien hier behoefte aan is. De medewerkers op de receptie zullen vertellen waar de koffie/thee klaarstaat.

Door de ontmoetingen op deze wijze te organiseren kunnen we het samenzijn weer starten en zo veilig mogelijk houden. In deze bijzondere tijd, met alle lastige maatregelen die we tot op heden hebben moeten nemen is ons motto steeds: “het is niet fijn, maar we maken er wat van”. Dat zullen we ook nu blijven doen.


De Dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck

Nieuw Woelwijck wil de bezoeker van deze site meenemen in het leven van mensen die door hun beperkingen moeilijk en niet zelfstandig deel kunnen nemen aan wat gemakshalve de normale samenleving wordt genoemd. Onze gemeenschap biedt deze mensen op een prachtige plek in Sappemeer, 15 km ten oosten van de stad Groningen, een herkenbaar leven. Deze plek is Nieuw Woelwijck, een dorp waar bijna 400 mensen op een aangepaste wijze kunnen leven en wonen. In een bewust afgestemde en veilige omgeving leven de bewoners in 44 woongroepen en maken gebruik van winkeltjes, een theaterzaal, een werkhuis en diverse andere gebruiksruimten.


Werken in Nieuw Woelwijck

Veruit het merendeel van onze ca. 600 medewerkers werkt als groepsbegeleid(st)er. Zij dienen in principe fulltime beschikbaar te zijn en bereid te zijn tot het verrichten van onregelmatige diensten. De mensen die onze bewoners de nodige zorg en begeleiding geven, doen dit vanuit de keuze zich intensief te willen inzetten voor anderen.

Lees meer…


Wonen in Nieuw Woelwijck

In ons dorp wonen bijna 400 bewoners met een verstandelijke beperking, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Ze wonen in ons dorp omdat ze hun hele leven begeleiding nodig hebben. Door meer of minder ernstige stoornissen in hun hersenfuncties staan onze bewoners anders in de wereld dan niet-verstandelijk gehandicapten.

Lees meer…


Nieuw Woelwijck
De Vosholen 10
9611 KR Sappemeer
tel: (0598) 399 899
fax: (0598) 399 911
info@nieuwwoelwijck.nl