Nieuws inzake Coronamaatregelen

 

De volgende voorwaarden gelden bij bezoek en/of logeren van bewoners thuis:

  • Bezoekers moeten zelf gezond zijn en absoluut niet komen als er sprake is van ziekteverschijnselen die samen zouden kunnen hangen met het Coronavirus.
  • De algemeen geldende hygiënemaatregelen worden in acht genomen. Handen wassen, de 1,5 meter afstand zoveel mogelijk hanteren en hoesten/niezen in de elleboog.
  • Bezoekers zijn vrij om te wandelen op het terrein. Houd ook hierbij rekening met, waar mogelijk, 1,5 meter afstand tot andere bewoners/begeleiders/bezoekers. 

De Dorpsgemeenschap Nieuw Woelwijck

Nieuw Woelwijck wil de bezoeker van deze site meenemen in het leven van mensen die door hun beperkingen moeilijk en niet zelfstandig deel kunnen nemen aan wat gemakshalve de normale samenleving wordt genoemd. Onze gemeenschap biedt deze mensen op een prachtige plek in Sappemeer, 15 km ten oosten van de stad Groningen, een herkenbaar leven. Deze plek is Nieuw Woelwijck, een dorp waar bijna 400 mensen op een aangepaste wijze kunnen leven en wonen. In een bewust afgestemde en veilige omgeving leven de bewoners in 42 woongroepen en maken gebruik van winkeltjes, een theaterzaal, een werkhuis en diverse andere gebruiksruimten.


 

Werken in Nieuw Woelwijck

Veruit het merendeel van onze ca. 600 medewerkers werkt als groepsbegeleid(st)er. Zij dienen in principe fulltime beschikbaar te zijn en bereid te zijn tot het verrichten van onregelmatige diensten. De mensen die onze bewoners de nodige zorg en begeleiding geven, doen dit vanuit de keuze zich intensief te willen inzetten voor anderen.

Lees meer…

 


Wonen in Nieuw Woelwijck

In ons dorp wonen bijna 400 bewoners met een verstandelijke beperking, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Ze wonen in ons dorp omdat ze hun hele leven begeleiding nodig hebben. Door meer of minder ernstige stoornissen in hun hersenfuncties staan onze bewoners anders in de wereld dan niet-verstandelijk gehandicapten.

Lees meer…

 


Nieuw Woelwijck
De Vosholen 10
9611 KR Sappemeer
tel: (0598) 399 899
fax: (0598) 399 911
info@nieuwwoelwijck.nl